Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Kontaktinformation

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Växel: 0612-870 000
E-post: raddningstjansten@hka.se
Besöksadress: Järnvägsgatan 80, Kramfors

Inre befäl: 0612-870 410

Station Härnösand
Enhetschef: 0611-870 301
Tjänstgörande styrkeledare: 0611-870 300
Besöksadress: Parkgatan 1, Härnösand

Station Kramfors
Enhetschef: 0612-870 401
Tjänstgörande styrkeledare: 0612-870 400
Besöksadress: Järnvägsgatan 80, Kramfors

Station Sollefteå
Enhetschef: 0620-870 501
Tjänstgörande styrkeledare: 0620-870 500
Besöksadress: Skärvsta, Sollefteå