Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Avtackningar och jubilar
Söndagen den 18 november samlades personalen i Härnösand för att dels tacka av 2st som slutat sina tjänster som brandmän och valt ett annat yrkesliv, samt hylla en som fyllt 50 år.
Från vänster: Thomas Berglund 50 år, Hans Quist och Håkan Karlström som båda slutat sina tjänster.