Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Högst antal drunknade på sju år

Vädret påverkar
Bra sommarväder har historiskt sett påverkat antalet drunkningar negativt och så även i år.  Årets sommar har bjudit på ovanligt bra väder vilket bidragit till den stora ökningen. Man kan se samma tendenser 2006 som också var en sommar med högsommarvärme och högt antal drunkningar.

Badolyckor har gått upp
Antalet badolyckor har denna sommar gått upp kraftigt jämfört med tidigare år från 12 till 30 olyckor medan antalet båtolyckor ökat marginellt från 13 till 14 olyckor.

97, högst sedan 2006
Det totala antalet drunknade för året uppgår nu till 97 personer, vilket är den högsta siffran sedan 2006. Sett till hela året finns en mängd faktorer som bidragit till ökningen, och förutom sommarvädret är de farliga vårisarna i vintras samt äldre mäns benägenhet att utsätta sig för risker i samband med vatten de största bidragande faktorerna.

Information hämtad från Svenska livräddningssällskapet