Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Protokoll från direktionsmöte 2007-06-14
Vi publicerar löpande protokoll från direktionens sammanträden här på hemsidan och hoppas på så sätt att beslut som rör vår verksamhet blir tillgängliga på ett bra sätt för allmänheten.

Originalen förvaras på brandstationen i Kramfors.