Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Utbildning i bussolycka
All utryckande heltidspersonal inom räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen har under hösten genomfört utbildning i tung räddning med inriktning mot olyckor med buss. Utbildningen har bedrivits på Räddningsverkets skola i Sandö. På bilden nedan genomförs ett del-lyft av en buss på sida för att komma åt skadade som ligger under.