Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Senaste larm
Alla bilder är tagna av räddningstjänstens personal om inte annat anges.