Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2005-12-15 (12:49)
Elpress/Industrivägen, Kramfors
Orsakat av ett utsläpp av hydraulolja som under högt tryck skapade en oljedimma.