Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2005-05-02 (16:28)
Ädelhem, Härnösand
Automatiskt brandlarm på äldreboendet Ädelhem orsakat av stekos.