Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2005-04-06 (10:54)
Viktoriagatan, Kramfors
Brandlarm orsakat av utlöst rökdetektor