Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2005-04-28 (01:05)
Ädelhem/Volontärvägen, Härnösand
Rök från matlagning utlöste larmet