Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2005-04-29 (08:43)
Naturbruksgymnasiet/Nordvik, Kramfors
Automatlarm orsakat av matlagning.