Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Bilbrand
2005-04-13 (09:59)
Lummervägen, Sollefteå
Motorrummet helt utbrunnet, Räddningstjänsten var på plats fyra minuter efter larmet och släckte snabbt ner branden.