Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2005-11-18 (04:41)
Remsle, Sollefteå
En brand i pannrummet i ett enfamiljshus på Remsle, startade tidigt på fredagsmorgonen. När räddningstjänsten kom till platsen fick man veta att det fanns gasflaskor i källaren. Räddningstjänsten lokaliserade dessa och kunde snabbt konstatera att dessa inte var utsatta för brand eller uppvärmning.
Vid denna tiden var hela brandstyrkan på plats och man gjorde bedömningen att en rökdykarinstas kunde genomföras utan större risk. Rökdykarna lokaliserade snabbt branden och kunde släcka den.
Huset har fått mindre brand och rökskador.