Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2005-11-20 (21:37)
Hembergsvägen/Väja, Kramfors
Enligt larmaren så ser denne eld i trappan inne i fastigheten.