Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Gräsbrand
2005-04-22 (17:28)
Multrå, Sollefteå
Gräsbrand nära fritidshus.
Räddningstjänsten var snabbt på plats (Kl 17:40) och släckte en mindre gräsbrand som hade spridit sig in under ett mindre gästhus. Elden hade fått fäste i trossbottnen och brandmännen fick bryta upp en del av golvet för att släcka branden. Skadorna blev dock av det lindrigare slaget.