Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Gräsbrand
2005-04-26 (17:34)
Nedre Öd, Kramfors
Gräsbrand på cirka 200 gånger 150 meter vid de sk Öds-kurvorna. Släckningsarbetet försvårades på grund av att branden startat i mycket oländig terräng.