Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Trafikolycka
2005-12-21 (19:33)
Skördev-Stigsjöv, Härnösand
Kollision mellan två personbilar. Inga allvarliga personskador.