Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Trafikolycka
2005-12-04 (19:22)
Riksväg 90, Sollefteå
En personbil har kört av vägen och fattat eld.
Inga ytterligare uppgifter för tillfället.