Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Utsläpp farligt ämne
2007-05-08 (14:10)
Strandgatan, Sollefteå
Utsläpp av hydraulolja från en lastbil.