Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2006-13-09 (13:16)
First Hotell Kramm, Kramfors
Orsakades av rök från svetsning i källarplanet.