Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2006-06-22 (08:17)
Magasinvägen, Kramfors
Automatlarm från hetvattenscentralen, utlöstes vid svetsningsarbete.