Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2007-03-02 (08:05)
Örbäck, Sollefteå
Rök från Sollefteå pressgjuteri, man ser ingen eld.