Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i det fria
2006-07-18 (17:15)
Skuleskogens nationalpark, Kramfors
Det är rök som stiger upp från skogen, röken tilltar.