Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Skoterolycka
2006-02-03 (18:19)
Hällsjö/Sollefteå
Räddningstjänsten fick undsätta två personer som åkt igenom med snöskoter.