Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Trafikolycka
2006-03-17 (10:55)
Riks 90 Lunde, Kramfors
Kollision mellan lastbil och personbil samt en minibuss, en person förd till sjukhus med ambulans.