Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Utsläpp av farligt ämne
2006-10-24 (16:04)
Stigsjövägen, Härnösand
En av swebus bussar hade kört på ett däck som slog sönder upphängningen till dieseltanken. Den läckte en längre sträcka och när bussen stannat så rann diesel ner i en bäck. Räddningstjänsten sanerade vägbanan och lade så kallad läns i bäcken som sög åt sig diseloljan.
Glad på jobbet!