Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2009-10-27 (01:20)
Utmarksstigen, Härnösand
Brand i kök där rökdykare fick gå in för att släcka och därefter ventilera. Personal hade gjort en första insats med pulversläckare som dämpat branden.