Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2009-12-12 (03:37)
Åskogen, Kramfors
Kraftig villabrand i Åskogen strax utanför Kramfors. Räddningstjänsten lyckades med hjälp av PPV-fläkt i kombination med rökdykare släcka branden. Två personer befann sig i fastigheten när branden startade och en person fick föras till sjukhus. Huset fick stora brandskador och personal från räddningstjänsten bevakade brandplatsen under dagen.