Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Trafikolycka
2008-09-15 (15:59)
Rondellen vid Shell, Sollefteå
Tre bilar med totalt fem personer inblandade. Alla personer ska vara ute ur bilarna , inga synliga personskador.