Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i helikopter
207-09-11 (23:40)
Sollefteå sjukhus, Sollefteå
Larm om brand i en helikopter som står på helikopterplattan vid Sollefteå sjukhus. Det visar sig dock att det inte rör sig om någon brand utan om rökutveckling som troligen skapats av ett mindre oljeläckage.