Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2007-10-31 (19:07)
Långgatan, Sollefteå
Automatiskt brandlarm från Hetvattencentralen. Okänd anledning.