Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2009-09-21 (07:57)
Gymnastikgatan, Härnösand
Automatlarm på Murbergsskolan. Larmet utlöstes pga intryckt larmknapp. Räddningstjänsten och polisen lämnade skolan efter samtal med berörda elever.