Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2007-07-24 (13:02)
Landsarkivet, Härnösand
Isolering i ett hus som börjat brinna efter bekämpning av ogräs med hjälp av en gasolbrännare.