Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2009-05-12 (01:35)
Gammelvägen, Ramvik, Härnösands kommun
Brand i en fastighet i Ramvik. När räddningstjänten anlände till platsen var villan helt övertänd, till en början fanns misstanke om att det kunde finnas personer kvar i fastigheten men lyckligtvis så visade det sig att de befann sig på annan ort vid brandtillfället. Personal från både Kramfors och Härnösand arbetade på platsen.