Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Vattenskada, byggnad
2011-09-08 (19:00)
Mäja, Ullånger
Hjälp till en fastighetsägare vars källarvåning är vattenfylld.