Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Utsläpp farligt ämne
2011-09-16 (16:43)
Dynäs, Kramfors
Utsläpp av ca 500 liter olja från en transformator som exploderat efter järnvägen vid bangården i Dynäs.