Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2011-10-01 (16:35)
Brännavägen, Härnösand
Automatlarm på Solbrännan som orsakats av matos från en ugn.