Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2011-10-13 (15:38)
Äskja, Kramfors
Brand i uthus som riskerade att sprida sig mot boningshus, något som räddningstjänsten lyckades förhindra. Ingen person skadades.