Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2011-09-24 (09:33)
Hotell Höga Kusten, Kramfors
Automatiskt brandlarm från Hotell Höga Kusten