Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i tunnel
2012-07-12 (23:42)
Åskottberget, Kramfors
Mindre brand i tunnel som dock genererade mycket rök.