Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2012-07-22 (00:48)
Antjärn, Härnösand
Larm om att ishallen brann, där man hört en smäll innan. Vid framkomst visade det sig vara en containerbrand i närheten av den fd ishallen i Antjärn.