Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2012-07-22 (14:15)
Brännavägen, Härnösand
Automatlarm på Solbrännans äldreboende som ej orsakats av brand.