Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand ute
2012-07-30 (22:47)
Gerestaskolan, Härnösand
Brand i en övergiven moped i närheten av Gerestaskolan.