Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Skogsbrand

2013-05-29 (18:58)

Storvattnet, Kramfors

Larm om skogsbrand. Inringaren ser hur det ryker kraftigt i riktning mot Näverberget. Dessbättre var det en planerad hyggesbränning i Viksjö.