Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Automatlarm

2013-05-31 (16:02)

Ängsvägen, Härnösand

Automatiskt brandlarm på Ängecenter orsakat av os vid matlagning.