Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Automatlarm

2013-06-02 (07:05

Sågverksvägen, Älandsbro

Automatiskt brandlarm på Norrlands trä. Orsaken är okänd.