Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Automatlarm

2013-06-03 (14:03)

Vårstagatan, Härnösand

Automatiskt brandlarm på Solenskolan orsakat av en intryckt larmknapp.