Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2010-01-07 (19:30)
Trädgårdsgatan, Härnösand
Automatlarm på City Hotell som inte var orsakat av brand.