Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Utsläpp farligt ämne

2013-05-07 (13:40)

Nybrogatan, Härnösand

Personer upptäcker att det droppar bensin från en parkerad bil och larmar räddningstjänsten som sanerar.