Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Automatlarm

2013-05-20 (14:52)

Kyrkvägen, Sollefteå

Automatiskt brandlarm på Vallaskolan orsakat av en anlagd brand i en sopkorg.